İZOLASYON CEKETLERİ

İzolasyon Neden Gereklidir Ve Neden İhmal Ederiz?

 

Endüstriyel tesislerdeki profesyoneller şu şekilde ortak bir anlayışa sahiptir:

“İzolasyon çok önemli bazı nedenlerden dolayı çok önemli bir parametredir”

Buna rağmen, izolasyon sistemi tüm tesisin kolayca ihmal edilen ilk bileşenidir. Tasarım aşamasından başlayarak bakım ve iyileştirme ihtiyaçları, diğer bazı önemli(!) sebeplere dayanarak tesisin ana proses ihtiyaçlarının her zaman gerisinde kalmaktadır.

Pekala, öncelikle izolasyon ihtiyacının nedenlerini özetleyelim:

İzolasyon Gerekçeleri:

Öncelikle aşağıdakilerden hangisinin veya hangilerinin izolasyon ihtiyacının gerekçesi olduğu belirlenmelidir:

  1. – Enerji Tasarrufu
  2. – Proses Güvenilirliğini Koruma
  3. – Personel Koruma
  4. – Donma ve Kış Şartlarına Karşı Koruma
  5. – Yangın Yalıtımı
  6. – Ses Yalıtımı
  7. – Çevresel Farkındalık
 

Giriş paragrafında açıklandığı gibi, endüstriyel tesislerin çoğunda “Proses Kararlılığının Korunması” izolasyonun ilk nedenidir. Takip eden öncelikler ise genellikle “Proses Kararlılığı” amacını besleyen Personel Koruma ve Donma Önlemedir.

Sonuç olarak, izolasyonun neredeyse her zaman sadece tesisin ana prosesi için bir yardımcı unsur olarak ele alındığı ve zorunlu bir işlem gerekmediği takdirde diğer gerekçelerin her zaman akıldan uzak tutulduğu anlaşılmaktadır.

Peki neden böyle?

O halde izolasyonun aleyhinde olan bazı nedenleri inceleyelim:

Düşük Standartlar ve Zorunlu Olmama Hali:

Yeni bir endüstriyel tesis inşa edilirken, yüklenici(ler) izolasyon dahil her türlü iş için sözleşme şartlarını yerine getirme eğilimindedir. Yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı gibi, bir endüstriyel tesis için tasarım ve inşaat aşamasında bile proses güvenilirliği birinci önceliktir. Bu öncelik tesisin ömrünün sonuna kadar değişmeyecektir. Bu nedenle uygun izolasyon genellikle tasarım/inşaat aşamasından başlayarak ihmal edilir ve işletme aşamasına kadar devam eder. Ayrıca şirketler, en iyi ihtimalle, genellikle güncellenmesi gereken ve eski gereksinimlerle hazırlanmış kendi prosedürlerini kullanma eğilimindedir. Çünkü uygun bir izolasyon zorunluluğu yoktur.

Ancak, güncelliği şüpheli prosedürlere bağlı kalmadan izolasyon spesifikasyonlarını belirlemek için sürekli güncellenen bazı standartlar (örneğin, CINI) vardır. Bu tür standartlar, bilimsel gerçeklere dayalı tasarım ve uygulama özelliklerini içerirler ve genellikle yıllık periyotlarda olmak üzere sürekli güncellenirler.

Daha fazla bilgi için: https://inspro.com.tr/cini-endustriyrel-izolasyon-icin-uluslararasi-standart/

Yetkinlik:

Endüstriyel izolasyonun, gerekli yeterlilikler olmaksızın uygun şekilde tasarlanıp bakımı yapılabilecek basit bir sistem olmadığı açıktır. Biraz da bu nedenle, eski prosedürler gerektiği gibi güncellenmemektedir.

Ancak, nitelikli personel istihdamı/görevlendirilmesi ve/veya ilgili süreçte de deneyimli bir firmadan hizmet alınması ile bu sorun aşılabilir.

Daha fazla bilgi için: https://inspro.com.tr/hizmetler/

Maliyet:

Masada bir yatırım planı varsa, herhangi bir mal sahibi doğal olarak mümkün olan en yüksek yatırım getirisi (ROI) oranını arar. Ana parametreler belirli bir zaman dilimindeki inşaat, işletme ve bakım maliyetleridir. Yine, herhangi bir endüstriyel tesis için proses güvenilirliği birinci öncelik haline gelir ve inşaat veya izolasyon sistemlerinin bakımı veya iyileştirilmesi, en aza indirilmesi gereken “ekstra” giderler haline gelir. Ancak elbette, bir izolasyon sistemi düşünüldüğünde tüm denklem giderlerden çok daha fazla parametre içerir. İzolasyon sisteminin çalışma süresi ve ömrü üzerinden paranın değeri (şimdiki değere çevrilerek) değerlendirilirken toplam enerji kaybı ve toplam yatırım maliyeti bir nevi çok bilinmeyenli denklemdir. Bu tür değerlendirmeler, genellikle geleneksel izolasyon uygulamalarıyla çelişen şaşırtıcı sonuçlarla ortaya çıkarlar.

Daha fazla bilgi için: https://inspro.com.tr/hizmetler/

İzolasyonsuz bir yüksek sıcaklık bileşeni (boru, bağlantı parçası, tank, ekipman vb.) için izolasyon maliyetlerinin geri ödeme süresi bazen 1 aydan daha azdır. İyileştirme veya onarım izolasyonu yapıyorsak bu süre genellikle 1 yılı geçmez.

Bir Bileşeni İzole Etmenin Potansiyel Riskleri

Bir proses mühendisinin bakış açısına göre bir izolasyon sisteminin bazı potansiyel riskleri vardır. Bunlardan biri, bir bağlantı elemanındaki sızıntıların gözlemlenmesidir. Örneğin, izolasyonlu bir flanş veya vana, izolasyon altında sızıntı yaparsa gözlemlenemez hale gelir ve bu da bağlantı elemanına ve proses güvenilirliğine zarar verir. Ancak izolasyon sistemi ile entegre uygun aksesuarlar kullanılarak bu tür engeller aşılabilir. https://inspro.com.tr/izolasyon-alti-paslanma/

Diğer bir risk, ki en önemlisidir, İzolasyon Altı Korozyon (CUI) olgusudur. CUI, çeşitli korozyon mekanizmaları için kullanılan bir terimdir, ancak genellikle yağmur suyu olan elektrolitin veya klorür içeren sızan sıvıların varlığından kaynaklanır. Daha fazla bilgi için https://inspro.com.tr/izolasyon-altindaki-paslanma/. CUI riskleriyle uğraşırken, uzun vadeli çözümler ve gelecekteki arızaları en aza indirmek gibi öncelikler olmalıdır. Elbette bu mücadele yeterli bütçeye sahip çok disiplinli bir üst yönetime ihtiyaç duyar ve tesis çalışmaya devam ettiği müddetçe emek harcamak gerekir. Sonuç olarak, uygun bir izolasyon sistemi tasarımı ve yapımı; etkin, maliyet tasarrufu sağlayan ve uzun ömürlü proses faaliyetlerine olanak sağlar.

SONUÇ

Doğru bir izolasyon sisteminin maliyetleri düşürme, çevresel etkileri azaltma, tüm proses sisteminin aşırı yüklenmemesine yardımcı olma gibi birçok avantajı vardır. Ayrıca izolasyon sistemi yatırımına karşı dezavantajları ve bunlara yönelik akılcı çözümleri de yukarıda özetledik.

Sonuç olarak, bilimsel yöntemlerin kullanıldığı izolasyon denetimleri tesis yönetiminin doğru kararlar almasına yardımcı olacaktır. Ve sadece bir şartname hazırlamaktan veya eski moda prosedürlere uymaktan daha fazlası olan iyi tasarlanmış bir izolasyon sistemi, tesisin kazancına tek başına dahi doğrudan katkıda bulunabilir.

Scroll to Top