İZOLASYON CEKETLERİ

CINI – Endüstriyel İzolasyon için Uluslararası Standart

 

CINI, endüstriyel izolasyon yöntemlerini ve spesifikasyonlarını standardize etmek ve İzolasyon altı korozyon (CUI – Corrosion Under Insulation) mekanizmasını en aza indirgemek amacıyla 28 Temmuz 1989’da kuruldu.

Shell, DSM, DOW, Akzo Nobel ve eski Hoogovens (şimdi Tata Steel) gibi uluslararası şirketler ortak hareket ederek Hollanda İzolasyon Derneği (VIB)’nin bağlı olduğu Endüstriyel İzolasyon Komitesi’ni (CINI) kurdular. Şüphesiz endüstriyel izolasyona dair kalite standardizasyonuna ciddi bir ihtiyaç vardı ve CINI petrol ve gaz, kimya ve petrokimya endüstrisi, proses endüstrisi, enerji santralleri, LNG terminalleri vb. gibi sektörlere dair sürekli gelişmeye devam etti.

CINI, termal izolasyon tasarımı ve uygulamasına dair küresel bir referans haline geldi. CINI, izolasyon şirketleri, malzeme tedarikçileri, danışmanlar, profesyoneller, eğitim kurumları ve ayrıca devlet kurumları için endüstriyel izolasyonun güvenilir bir referans noktası olarak hareket eder.

Organizasyon

CINI organizasyonu, konularında uzman kişilerden oluşan 10 çalışma grubu (komite) içermektedir. Tüm komiteler müdürler (varlık sahipleri), izolasyon firmaları ve danışmanlardan oluşmaktadır.

Teknik koordinatör bu komitelerin başkanıdır. Sektördeki ve sahadaki gelişmelere bağlı olarak, çalışma grupları belirli konuları gözden geçirmek veya tartışmak üzere bir araya toplanır. Tüm çalışma gruplarının sonuçları yıllık güncellemelerde toplanır. Tüm tavsiyeler, doğrudan yönetim kuruluna bağlı olan Revizyon Komitesi tarafından incelenir. Teknik koordinatör, yıllık güncellemenin düzenlenmesinden sorumludur.

CINI Kılavuzu her yıl güncellenmektedir. En son teknoloji ve kanıtlanmış teknikler ana odak noktalarıdır ve bu bakış açısıyla, alandaki kullanıcıların yorumları dikkate alınır. CINI Kılavuzunun pratik deneyimi, bilgi birikimi ve kalitesi tüm dünyada kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir.

CINI Kılavuzu “Sanayi için İzolasyon”

CINI Kılavuzu, teknik izolasyonla uğraşan profesyoneller için bir referanstır. Her yıl CINI Kılavuzu güncellenir.

Kullanıcı, CINI Kılavuzunda yolunu kolayca bulabilir. Uygun arama yolları (akış şemaları), gerekli tüm bilgileri içeren bölüme hızlı bir şekilde götürür. Kılavuz, özellikle sıcaktan aşırı soğuğa (kriyojenik) izolasyon sistemleri ve ayrıca akustik izolasyonun birçok açıklayıcı görüntüsünü içerir.

Daha fazla bilgi için https://www.cini.nl/en/

Scroll to Top