İZOLASYON CEKETLERİ

INSPRO Kalite Yönetim Sistemi, doğru kararlar verebilmek için bilgi depolama ve bilgiye ulaşmanın en etkili ve verimli yöntemlerini kullanır.

Misyonumuz; “Faaliyet alanlarında standartların ve kaliteli uygulama bilincinin gelişmesine katkıda bulunan, pazarda yarattığı değerler ile sürdürülebilirliğini sağlayan, kalite ve rekabet gücü ile tercih edilen ve güven duyulan, insana ve çevreye duyarlı bir üretim firması olmak.”

Vizyonumuz; “Sürekli gelişen, güven duyulan, saygın, dünya çapında bir firma olmak.”

YÖNETİM POLİTİKASI

INSPRO, vizyonu doğrultusunda, sürekli gelişen ve güven duyulan bir üretim firması olmak adına, yalnızca müşterilerinin değil tüm paydaşlarının memnuniyetini beklentilerinin üzerinde karşılama gayreti içinde yatırımlarını insana, bilgiye ve teknolojiye yaparak sıfır hata, sıfır iş kazası ve sıfır çevre kazası ile hizmet üretmeyi hedeflemektedir.

Bu inançla;

  • – Kalite, Çevre Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm mevzuatın, standartların ve sair idari düzenlemelerin takip edilmesi ve bunlara uyum sağlanması,
  • – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 yönetim sistemlerinin kurulması, etkin bir şekilde uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması, bu bağlamda tüm süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, gelişime daima açık olması,
  • – Sürekliliği sağlanmış üretim ve proses kalitesinin; bununla beraber müşteri tatmini ve kalıcılığının sağlanması,
  • – Kullanılan metot, teknoloji ve diğer yardımcı faktörlerin kalite, çevre ve iş güvenliği bağlamında etkilerinin göz önünde bulundurulması ve proaktif yaklaşımla gerekli tüm tedbirlerin alınması,
  • – Kalite, Çevre ve İş Güvenliği gerekliliklerimize uygun ortak bir bakış açısının örgütsel davranış biçimi olarak şekillendirilmesi, organizasyonumuzun her kademesinde bunun sağlanması,
  • – Müşteri, üretici, tedarikçi, çalışan, çevre, toplum, devlet kurumları, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve sair tüm paydaşlarımıza açık iletişim imkânı sağlanması,
  • – Tüm paydaşlarımızla “kazan kazandır” prensibi bağlamında iş birliği ve güven içerisinde çalışılması,
  • – Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanılması, kirliliğin önlenmesi, atıkların azaltılması ve/veya kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümün sağlanması,
  • – Tüm üretim tesislerinde ve dış kaynaklı üretimin yapıldığı fason tesislerde İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hususlarının birinci öncelik olarak ele alınması, güvensiz çalışma şartları ve yöntemlerini sıfır tolerans ve istisna koşuluyla reddedilmesi, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi adına gerekli tüm tedbirlerin alınması,
  • – Çevreye ve topluma olan duyarlılık ile örnek olunması yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri ile entegre bir şekilde yöneterek, sektörümüzde kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.
Scroll to Top