İZOLASYON CEKETLERİ

INS-FLEX®

Kumaş katmanlı kompansatörler, büyük ebatlı akışkan transfer hatlarının (hava/gaz kanalları, vb.) başta vibrasyon ve ısıl genleşme olmak üzere mekanik ve termal direnç gereksinimlerini karşılamak için kullanılan esnek bağlantı elemanlarıdır.

Hareketin meydana geleceği kanal üzerinde ilgili noktada kumaş kompansatör monte edilir. Bir kumaş kompansatör, sızdırmazlık ve metal çerçeveler olmak üzere iki ana bileşene sahiptir. Sızdırmazlık kumaşı, iki kenarı sırayla kanalın ucuna bağlanan metal çerçevelere çepeçevre kenetlenmiş bir kayış gibi kapalı bir döngüdür. Kanal sistemi hareket ettikçe, kumaş katmanlar sızdırmazlığı sağlarken aynı anda prosesin gerektirdiği harekete de izin verir. Kumaş malzeme bunu bazen yüksek sıcaklıklara ve/veya aşındırıcı ortamlara maruz kalırken yırtılmadan veya bozunmadan yapabilmelidir.

Insflex® kompansatörleri, eksenel, yanal ve açısal hareketleri sönümleyebilecek ve ayrıca diğer hat gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde aynı çatı altında tasarlanıp üretilmektedir.

  • Çok yönlü hareketlerin sönümlenmesi
  • Sızdırmazlık
  • Termal izolasyon
  • Isı dayanımı, minimum ve maksimum servis sıcaklığı
  • Yangın dayanımı
  • Kimyasal direnç

Kompansatör tasarımında başlıca yukarıdaki parametreler ele alınır ancak uygulama yapılacak hattın ve tesisin çalışma şartları göz önünde bulundurularak basınç dayanımı, ses yalıtımı, ergonomi ve elbette maliyet gibi pek çok parametre de devreye girebilir.

Termal, kimyasal ve mekanik direnç gereksinimleri başta olmak üzere pek çok parametreyi değerlendirerek yapılması gereken çok katmanlı kompozit kumaş kompansatör tasarımı; çözülmesi veya oynanması gereken bir bulmaca değil, farklı disiplinlerin bir arada işlediği saf MÜHENDİSLİKTİR!

Yapım veya bakım projelerinde ihtiyacınız olan kumaş kompansatörlere dair danışmanlık, tasarım, üretim, teslimat ve montaj hizmetlerinin tamamına aynı çatı altında ulaşmak için bizimle iletişime geçin.

Scroll to Top