İZOLASYON CEKETLERİ

Termal İzolasyon Denetimi (TIPCHECK)

Herhangi bir endüstriyel işletmedeki sıcak hatların ve ekipmanların mevcut izolasyon sistemlerinin performansı muhtelif koşullara bağlı olarak zayıflayabilir. Bu durumda aşağıdaki dolaylı sonuçlar kaçınılmaz olacaktır:

 • – Sürekli enerji kaybı
 • – Ekstra maliyet
 • – Ekipmanda veya hatta hasar oluşumu
 • – İş güvenliği riskleri
 • – Proseste dengesizlik

Bu sonuçlarla karşılaşmamak için mevcut izolasyon sistemlerinin performans denetimi periyodik olarak genelde veya vaka bazlı olarak lokalde yapılmalıdır.

İNSPRO mevcut izolasyon sistemlerinin denetimlerini ISO 12241 veya VDI 2055 veya CINI standartlarına uygun olarak yapabilmektedir.

TIPCHECK, Teknik İzolasyon Performans Kontrolü (Technical Insulation Performance Check) ‘nün kısaltmasıdır.

TIPCHECK Programı, Avrupa Endüstriyel İzolasyon Kurumu (EIIF – European Industrial Insulation Foundation) tarafından sanayi tesisleri için enerji tasarrufu sağlamak ve teknik izolasyon sistemlerini geliştirerek CO2 emisyonlarını azaltmak için araçlar ve çözümler sunmak amacıyla hayata geçirilmiştir.

INSPRO, 2022 Ocak ayı itibariyle Türkiye’de sertifikalı TIPCHECK mühendislerine sahip tek firmadır.

TIPCHECK denetimleri endüstriyel izolasyon sistemlerinin performansını değerlendirmek için EN 16247 ve ISO 50002’ye uygun standart bir termal enerji denetimidir. Sertifikalı bir TIPCHECK mühendisi tarafından gerçekleştirilir ve kalite kontrolü EIIF tarafından düzenli olarak yapılır.

TIPCHECK denetimleriyle mevcut tesislerin, planlanan projelerin veya revizyon işlerinin izolasyon sistemleri değerlendirilebilinir ve izolasyonun ne kadar verimli olabileceğini gösterir, bu sayede aşağıdaki kazanımlar elde edilir:

 •  Enerji tasarrufu
 •  Maliyet tasarrufu
 • CO2 emisyonlarının azaltılması

TIPCHECK denetimleri ISO 50001 gibi enerji yönetim sistemlerine katkıda bulunur ve bunlarla kolayca entegre olur. Enerji verimliliği potansiyellerine ek olarak aşağıdakileri tanımlamaya yardımcı olur:

 •  Proses verimliliği iyileştirmeleri
 •  Personel ve ekipman için güvenlik riskleri

TIPCHECK denetimleri en yüksek enerji tasarrufu potansiyeline sahip olan ve çoğu zaman bir yıl veya daha kısa bir hızlı geri ödeme süresi sunan noktaları belirler. Tipik bir TIPCHECK’in kapsamı genellikle yalıtımsız hatları, yalıtımı hasar görmüş hatları ve yalıtılmış hatları içerir.

TIPCHECK denetimleri EiiF ve/veya sertifikalı bir TIPCHECK mühendisi tarafından gerçekleştirilir ve aşağıdaki adımları içerir:

 • Veri Toplama
 • Saha Denetimi
 • Hesaplamalar
 • Rapor Hazırlama ve Sunum

Burada bazı örnek vakaları inceleyebilirsiniz.

Scroll to Top