İZOLASYON CEKETLERİ

İzolasyon Altındaki Paslanma

İzolasyon Altındaki Paslanma (Corrosion Under Insulation – CUI), çeşitli korozyon mekanizmaları için kullanılan ortak bir terimdir, ancak her zaman elektrolit içeren klorürlerin varlığından kaynaklanır. Ana nedenler şunlardır:

  1. – Yağmur suyu veya yoğun sis
  2. – Proses kaynaklı sızıntı veya döküntü
  3. – Yoğuşma

-5oC ile +180oC arasında çalışan tüm ekipman ve boru hatları bu tehlikeye maruz kalabilir. Ayrıca, çevrimsel çalışma veya canlı/cansız proses metotları söz konusu ise, bu sıcaklık aralığının dışındaki bileşenler de tehlikededir.

İzolasyon Sisteminin Etkisi

İzolasyon malzemesi uzun vadede su ve çelik yüzey teması için ideal bir kombinasyon oluşturduğundan, izole edilmiş her türlü sıcak ekipman ve boru hattı CUI tehlikesi altındadır.

Elbette, sistem tasarım mühendisliğine bağlı olarak izolasyonun rolü CUI için daha az ya da daha çok etkili hale gelebilir. Bu aşama, bütünsel bakış açısıyla ekipmanın/boru hattının mekanik tasarımını ve izolasyonla uyumunu içeren çok disiplinli bir aşamadır. Kaplama ve izolasyon malzemesi seçimi ve bunların yapım/montaj özellikleri, CUI hafifletmenin en etkili parametreleri haline gelir. Ve evet, “hafifletme”, CUI’ye karşı savaş sırasında en uygun stratejidir. Bunun için tasarım aşamasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

1. İzolasyon Malzemesi Seçimi

Çoğu sıcak izolasyon malzemesi, yapılarında çok fazla boşluk veya gözenekliliğe sahiptir. Aslında izolasyon malzemeleri geçirgenliklerine göre açık hücreli veya kapalı hücreli olarak tanımlanabilir. İzolasyon malzemesinin içine su sızarsa ve çalışma sıcaklığı ondan hızlı bir şekilde kurtulmak için yeterince sıcak değilse, korumasız çelik yüzeyler bu ideal ortam nedeniyle CUI’den etkilenecektir.

Optimum yalıtım malzemesi seçimi, tasarım aşamasında kritik bir karardır. Alternatif seçenekler şu adreste bulunabilir: https://inspro.com.tr/urunler/

2. İzolasyon Kaplaması veya Dış Ceket

Kaplama sisteminin kurulum ve kullanım amaçları, tasarım aşamasındaki parametreleri tanımlar. Mekanik direnç ve hava koşullarına karşı koruma gibi bazı ortak kurulum amaçları veya kimyasal direnç, buhar bariyeri ihtiyacı, erişilebilirlik vb. gibi başka kullanım amaçları olabilir.

İzolasyon kaplaması, her biri belirli özelliklere ve uygulama kapsamına sahip olan metal ve metal olmayan kaplamalar şeklinde alt bölümlere ayrılabilir. Alternatif seçenekler şu adreste bulunabilir: https://inspro.com.tr/izolasyon-kaplamalari/

Ayrıca esnek yalıtım ceketleri, yalıtım ve bakım amaçları için dikkat çekici çözümlerdir. Alternatif seçenekler şu adreste bulunabilir: https://inspro.com.tr/izolasyon-ceketleri/

Metal veya metal olmayan izolasyon kaplamaları veya esnek izolasyon ceketleri kullanılmış olsa bile, drenaj tapaları veya kontrol portları gibi destekleyici aksesuarlar CUI’yi azaltmak için çok yardımcı olabilir. Alternatif seçenekler şu adreste bulunabilir: https://inspro.com.tr/izolasyon-alti-paslanma/

Ayrıca, izolasyon ile sıcak yüzey arasında veya izolasyon ile dış kaplama arasında boşluk oluşturmaya dayanan temassız sistemler gibi tasarım seçenekleri de mevcuttur. Bunun için takoz vb. aksesuarlar kullanılabilir ve izolasyon sistemi içinde sıkışan suya ekstra havalandırma ve drenaj şansı verilebilir.

Daha fazla bilgi için: https://inspro.com.tr/cini-endustriyrel-izolasyon-icin-uluslararasi-standart/

Yapım işleri esnasındaki kalite kontrol faaliyetleri izolasyon firmasının kontrolüne bırakılır ve bazen herhangi bir inceleme ve test planı (ITP) dahi yoktur. Projenin karmaşıklığına göre, kritik “ihtar” ve “şahit” noktalarının kontrol edildiği inceleme ve test programları (ITP) hazırlayan bağımsız denetime yatırım yapmak genellikle yararlıdır. Bu adımlar, bir inceleme ve bakım stratejisini devreye alırken ve kurarken hayati önem taşır.

Daha fazla bilgi için: https://inspro.com.tr/hizmetler

4. İşletme Sürecindeki Bakım ve Denetim Gereklilikleri

İşletme sürecindeki bakım ve denetim gereklilikleri için özellikle erişilebilirlik, tasarım aşamasında dikkate alınmalıdır. Örneğin, contaları kolayca değiştirmeyi veya sızıntı olup olmadığını kontrol etmeyi mümkün kılmak, vanalar için izolasyon tasarımını belirleyebilir. Sökülebilir izolasyon sistemleri veya kaplama üzerindeki denetim portları bu amaç için en iyi araçlardır.

Daha fazla bilgi için: https://inspro.com.tr/izolasyon-ceketleri/

İzolasyon Yatırımının Geri Dönüşü (ROI)

Normal olarak CUI hafifletme ve/veya optimum izolasyon arayışları, geleneksel izolasyon sistemlerine kıyasla ek maliyetler doğuracaktır. Ancak optimum bir izolasyon sisteminin geleneksel olanlara kıyasla ciddi bir maliyet avantajı olduğu çok açıktır.

Daha fazla bilgi için: https://inspro.com.tr/40-operasyon-sicakligi-olan-tank-izolasyonu/

Ayrıca, CUI hafifletme ve buna göre bir bakım politikası, genel tesis verimliliğiyle doğrudan bağlantılıdır. Yatırımcılar para üzerinden konuştuğu için bu rakamlar önemli hale gelir ve ROI hesaplamalarında dikkat çekici sonuçlara neden olur.

Süreklilik

Son yıllarda CUI hakkında dikkate değer bir bilgi birikimi söz konusudur. Maalesef bu birikimin birçoğu üst yönetimlerin “önce süreç” yaklaşımlarına bağlı olarak ortadan kalkmaktadır. “Endüstriyel izolasyon” için akademik bir bölüm olmadığı için bu bilgi birikimi izolasyon profesyonelleri, imalatçılar ve müteahhitler tarafından biriktirilmektedir. Bu nedenle tesis sahipleri, tesis bileşenlerinin tasarımından başlayarak inşasına ve tüm yaşam döngüsü boyunca devam eden tüm sisteme çok boyutlu bir yaklaşım sergilemelidir. Bu şekilde CUI hafifletme ve izolasyon farkındalığına dair süreklilik arz eden bir yaklaşım için önemli bir noktaya gelebiliriz.

SONUÇ

Optimum bir izolasyon sisteminin maliyetleri düşürme, çevresel etkileri azaltma, tüm proses sisteminin aşırı yüklenmemesine yardımcı olma gibi birçok avantajı vardır.

Daha fazla bilgi için: https://inspro.com.tr/izolasyon-neden-gereklidir-neden-ihmal-ederiz/

CUI hafifletme, metalurjik tasarım, mekanik tasarım, yüzey koruma, izolasyon vb. dahil olmak üzere çok sistemli bir yaklaşımdır. Tesis verimliliğine direkt katkıda bulunabilecek optimum ve uygun bir izolasyon sistemi için, ilgili tüm disiplinler çatı mühendislik bakış açısıyla birlikte çalışmalıdır.

Scroll to Top