İZOLASYON CEKETLERİ

Nükleer Enerji Üretim Tesislerinde Endüstriyel İzolasyon Uygulamaları

Üretilen enerjinin büyük bölümünün nükleer reaksiyonlar yoluyla elde edildiği nükleer tesislerde çevreye çok uzun yıllar boyunca zarar verebilecek zararlı maddeler de açığa çıkar. Bu nedenle, nükleer tesislerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesi, olası çevresel kirliliğin kontrol altında tutulması için son derece önemlidir. Endüstriyel izolasyon sistemleri, nükleer tesislerin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde işletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Nükleer santrallerde iki ana sistem vardır, Nükleer Bölge (Nuclear Island) ve Türbin Bölgesi (Turbine Island) olarak adlandırılırlar. Nükleer bölge nükleer reaksiyonun gerçekleştiği ve Muhafaza (Containment) sınırları içindeki kısıtlı bölgedir. Türbin bölgesi ise nükleer reaksiyonla elde edilen ısı enerjisi sayesinde üretilen buharın (bazen basınçlı su veya ağır su) elektrik enerjisine dönüştürüldüğü sistemler bütünüdür. Bunlar haricinde BOP (Balance of Plant) olarak adlandırılan ve bu sistemler dışındaki tüm yardımcı bileşenleri içeren üçüncü bir ana sistemden de bahsedebiliriz. Bu ana sistemlerin tamamında endüstriyel izolasyon uygulamaları bulunur.

Tesisin bakım ve onarım faaliyetlerinde, özellikle acil müdahale edilmesi gereken durumlarda izolasyonun kolaylıkla sökülebilmesi ve işlemin ardından da aynı şekilde yeniden monte edilebilmesi için nükleer tesislerde genellikle sökülebilir esnek izolasyon sistemleri kullanılır. Diğer enerji santralleri veya benzeri proses tesislerindeki endüstriyel izolasyon uygulamalarına kıyasla en büyük fark da burada yatmaktadır. Zira nükleer tesislerdeki bakım ve müdahale aciliyeti, yüksek çevresel risk faktörleri nedeniyle, diğer tüm tesislerdekinden kat be kat fazladır. 

Sökülebilir izolasyon sistemleri, nükleer tesislerdeki boru hatları, ekipmanlar ve diğer bileşenlerin yüzeylerine uygulanabilen bir tür endüstriyel izolasyon kaplamasıdır. İzole edilen bileşene (boru, ekipman, vb.) müdahale ihtiyacı söz konusu olduğunda, bölgesel söküm veya tamamının sökülebilmesi ve işlem tamamlandığında kolaylıkla yeniden monte edilebilmesi için tasarlanmıştır. Bu sebeple herhangi bir modülün belirli bir ağırlık seviyesinin (genellikle 20-25 kg) fazla olmaması şarttır. Bunun yanında, nükleer tesislerde kullanılan sökülebilir izolasyon sistemlerinin tasarım, üretim ve montaj süreçlerinde dikkat edilmesi gereken önemli parametreler vardır. Termal izolasyon kabiliyeti, akustik izolasyon kabiliyeti, su geçirmezlik, kimyasal veya benzeri korozif maddelere karşı dayanıklılık, yangın dayanımı ve hatta pasif yangın koruma başta olmak üzere geleneksel izolasyon sistemlerinin tasarımlarında ele alınan parametreler nükleer tesis izolasyonlarında da dikkate alınır. Ancak bu noktada en önemli farklılık muhafaza veya koruma kabı olarak da adlandırılan tesisin nükleer reaksiyon bölgesindeki uygulamalardır. Bu uygulamalar geleneksel izolasyon sistemleriyle kıyaslandığında, ele alınan parametrelere dair neredeyse tamamen başka bir evren söz konusudur. Koruma kabı; reaktör, boru, pompalar, vanalar ve diğer muhtelif bileşen ve ekipmanlardan oluşabilen nükleer buhar besleme sistemini (NBBS) içeren geniş bir alandır. NBBS çok büyük bir net pozitif ısı yüküne sahiptir. Koruma kabı içindeki sıcak servis borusu ve ekipmanı üzerindeki izolasyonun tek bir amacı vardır; “soğutma yüklerini kontrol etmek.” İster doğrudan bir su kütlesine (örneğin nehir, göl, deniz, vb.) isterse buhar sıkıştırmalı soğutmaya (iklimlendirme, klima, vb.) bağlı olsun, soğutma sistemi bu ısıyı ortadan kaldırmalıdır.

Nükleer santrallerde izolasyon malzemesi olarak çoğunlukla mineral yün, kalsiyum silikat, cam elyafı, nanojel ve benzeri mikro gözenekli ürünler, gerektiğinde muhtelif refrakter malzemeler ve kaplama olarak da yansıtıcı metalik malzeme veya yanmaz özelliklere sahip teknik tekstil ürünleri kullanılır. Metal kaplama malzemeleri ile üretilen kaset tipi izolasyon modülleri (resim-1, resim-2) son zamanlarda yerini tamamen sökülebilir, yanmaz cam elyaf malzemeden mamul izolasyon ceketlerine (resim-3, resim-4 ve resim-5) bırakmıştır. Her iki metodun da termal, sismik ve diğer güvenlik gereksinimleri tasarım aşamasında ele alınır ve öylece üretilirler. Yine her iki uygulamada da modüllerin her biri kendine özgü kodlarla etiketlenir, montaj için konumlarının da belirtildiği detay çizimlerle birlikte teslim edilir.

Sökülebilir izolasyon sistemleri, tesisin yapımının yanı sıra genişletilmesi veya yenilenmesi projelerinde de kullanılabilir. Ayrıca yıpranmış veya zarar görmüş modül ya da modüller üretici tarafından tekrar üretilebilirler.

Sonuç olarak, sökülebilir izolasyon sistemleri, nükleer tesislerdeki güvenlik ve sürdürülebilirlik standartlarını artıran önemli bir teknolojidir. Bu sistemler, tesisin işletimi sırasında oluşabilecek zararlı maddelerin kontrol altında tutulmasını ve enerji üretiminde verimliliğin artırılmasını sağlar. Ancak, bu sistemlerin yüksek tasarım standartlarına sahip olması, malzemelerinin doğru seçilmesi ve uygun kurulum ve bakım süreçlerinin uygulanması son derece önemlidir.

NOT: Bu yazının içeriği nükleer tesislerde izolasyon sistemleri hakkında bilgilendirici ve faydalıdır. Ancak, nükleer tesislerin ciddi ve hassas bir konu olduğunu, herhangi bir nükleer tesiste sadece proje müelliflerinin ve sahiplerinin tasarım ve uygulamaya dair yetkili/sorumlu olduğunu unutmamalısınız. Bu nedenle, makalenin uygun bir şekilde kaynak belirtilerek ve tamamen doğru ve güvenilir bilgilere dayanarak kullanılması gerekmektedir.

Son olarak, nükleer tesislerin hassasiyeti nedeniyle, makalenin kullanımı için özellikle nükleer enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların ve uzmanların dikkatli ve sorumlu davranmaları önemlidir.

Scroll to Top