İZOLASYON CEKETLERİ

Esnek İzolasyon Ceketlerinin Pasif Yangın Koruma Sistemleri Dahilinde Uygulanması

Endüstriyel tesislerde yangın güvenliği, operasyonel risklerin azaltılması ve çalışanların güvenliği açısından büyük önem taşır. Zira yanıcı ve parlayıcı tehlikeli maddelerin depolanması, işlenmesi ve taşınması gibi standart süreçlerde kullanıldığı endüstriyel tesislerde “havuz tipi yangın, jet yangını, patlama ve BLEVE” vakaları her daim olası riskler arasındadır. Dolayısıyla bu vakaların ardından can kaybı, kimyasal sızıntılar, çevre ve hava kirliliği, toksik serpintiler, yaralanmalar, mal kaybı ve iş sürekliliği kaybı gibi ciddi sonuçların ortaya çıkması çok olasıdır.

Endüstriyel tesislerde yangınların potansiyel sonuçları oldukça ciddidir ve bu tür olayların önlenmesi veya kontrol altına alınması için sıkı yangın güvenliği protokolleri ve pasif yangın koruma sistemleri gereklidir. Pasif yangın koruma sistemleri, yangının yayılmasını ve hasarını sınırlayarak tesisin yangın durumunda daha güvenli olmasını sağlar. Bu makale, Endüstriyel tesislerde pasif yangın koruma amacıyla kullanılan esnek izolasyon ceketlerinin uygulanmasını ele almaktadır.

Şekil 1. Aktüatör PFP Ceketi

Esnek İzolasyon Ceketleri Nedir?

Esnek izolasyon ceketleri yüksek sıcaklıklara ve kimyasal aşındırıcılara dayanıklı bileşenlerden mamul özel izolasyon sistemleridir. Bu ceketler, boru hatları, ekipmanlar ve tanklar gibi tesis içi bileşenleri saran ve özellikle ısı, ses ve yangın yalıtımı amaçlı kullanılan özelleştirilebilir ürünlerdir.

Şekil 2. Reaktör PFP Sistemi

Pasif Yangın Koruma Sistemleri Nedir?

“Pasif yangın koruma” (Passive Fire Protection – PFP) sistemleri, yangının yayılmasını ve tesis içindeki hasarı kontrol altında tutmayı amaçlayan sistemlerdir. Belirli bir mimari yapının (bina, depo, vb.) içerisinde, bina planını belirli küçük bölgelere (zone) ayırarak yangın geçişlerini ve yangının hızla yayılmasını önleyen bileşenlerden oluşur. Endüstriyel tesislerde tank veya eşanjör benzeri ekipmanlar, boru hatları, hat üzerindeki bağlantı elemanları (vana, flanş, vb.), enstrümanlar ve ayrıca taşıyıcı çelik konstrüksiyon (piperack, vb.) bileşenleri PFP sistemleri ile donatılırlar. PFP sistemleri ile donatılmış tesislerde, tahliye ve yangına müdahale için uygun şartlar ve en önemlisi ZAMAN kazanılmış olur. Bu sebeple yanıcı ve/veya parlayıcı malzemelerin standart süreçlerde kullanıldığı veya depolandığı tüm endüstriyel tesislerde riskin minimize edilmesi veya risk gerçekleşse dahi hasarın minimize edilmesi adına hayata geçirilecek en efektif çözüm PFP sistemleridir.

Esnek İzolasyon Ceketlerinin Pasif Yangın Koruma Amaçları:

Yalıtım: Esnek izolasyon ceketleri, yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerden yapıldığı için tesis içindeki sıcak yüzeyleri yalıtarak çevreleyen alanlara ısı transferini engeller.

Yangın Yayılmasını Sınırlama: Yangın durumunda esnek izolasyon ceketleri, alevlerin ve ısının yayılmasını engelleyerek yangının kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir.

Yangının Ekipmana Etkisini Sınırlama: Esnek izolasyon ceketi ile donatılmış bir bileşen (aktüatör, eşanjör, tank, kablo tavaları, çelik konstrüksiyon, vb.), alevlerin ve ısının ilgili bileşene belirli bir süre boyunca zarar vermesini önler. Bu sayede çok kıymetli ZAMAN kazanılmış olur ve yangına müdahale edilene kadar geçen sürede ekipmanın yangından zarar görmesi önlenir.

Kimyasal Sızıntıların Kontrolü: Esnek izolasyon ceketleri, tesis içindeki boru hatları ve ekipmanlarda olası kimyasal sızıntıları kontrol etmeye yardımcı olabilir. Böylece sızıntıların yangına yol açma riski azalırken, olası bir yangında ise olası bir yangın durumunda bu sızıntılar nedeniyle yangının etkilerinin katlanarak artması engellenir.

Şekil 3. Drenaj Tapası ve Göstergesi

Uygulama Adımları:


  • Risk Değerlendirmesi: Tesis içindeki potansiyel yangın riskleri değerlendirilir ve hangi bileşenlerin esnek izolasyon ceketleri ile korunması gerektiği belirlenir. Genel olarak insan ve çevre güvenliği açısından özelde ise proses güvenliği açısından, tesisteki riskli durumların iyi belirlenmesi, bu risklere uygun önlemlerin bu konuda uzman kişilerce tespit edilmesi, kalite şüphesi olmayan sertifikalandırılmış ürünlerin kullanılması ve tedbirlerin gerektiği şekilde alınması gereklidir.
  • Malzeme Seçimi: Uygun sıcaklık dayanımına sahip, olası yangında belirlenen süre kadar (30 dakika, 60 dakika, vb.) yangın dayanımı ilgili standarda göre sertifikalandırılmış ve kimyasal etkilere karşı dirençli malzemeler seçilir.
  • Montaj: Esnek izolasyon ceketleri, yetkin süpervizörlük kontrolünde uygun montaj yöntemleriyle tesis içi bileşenlere uygulanır. Doğru montaj, ceketlerin etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.
  • Periyodik Kontroller: Uygulanan esnek izolasyon ceketleri tercihen yıllık periyotlarda kontrol edilmelidir. Bakım ve benzeri müdahaleler için açılmış olan veya harici sebeplerle hasar almış, aşınmış ceketlere hemen müdahale edilmelidir.
  • Yangın Sonrası Kontrolleri: Tesiste yangın vuku bulmuşsa, ilgili esnek izolasyon ceketlerinin yangından sonraki durumları kontrol edilmeli ve herhangi bir hasar veya aşınma durumunda hemen müdahale edilmelidir.

Şekil 4. Örnek Tasarım

Sonuç:

Yanıcı ve parlayıcı tehlikeli maddelerin standart süreçlerde kullanıldığı veya depolandığı endüstriyel tesislerde yangın riski her zaman var olacaktır ve tesisin özelliklerine göre bu riskler çok değişik sebeplere bağlı olabilirler. Öncelikle yangının çıkmaması için gerekli tedbirleri almak ve çıkması halinde buna hazırlıklı olmak gereklidir.

Endüstriyel tesislerde pasif yangın koruma sistemleri, kalite şüphesi olmayan sertifikalandırılmış esnek izolasyon ceketlerinin kullanımıyla daha etkili hale gelir. Bu ceketler, yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerle yapılarak yangın sırasında ısı transferini engeller, ilgili bileşeni belirli bir süre korur ve yangının yayılmasını kontrol altında tutar. Esnek izolasyon ceketlerinin doğru seçimi, montajı ve periyodik bakımı, tesis güvenliği açısından kritik bir öneme sahiptir.

Scroll to Top